Concediu maternitate 2018: Care sunt condițiile in acest an

Salariatele care urmează să nască pot intra în concediul de maternitate și pot primi o indemnizaţie lunară suportată din bugetul de stat, în termenii și condițiile din legislația acum în vigoare.

Concediul are o perioadă fixă de 126 de zile, ce se împarte în mod egal între concediul pentru sarcină şi concediul pentru lăuzie (adică 63 pentru fiecare, dar pot exista și excepții).

Regulile de la concediul de maternitate sunt incluse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

Principalele condiții legale pe care trebuie să le îndeplinească salariatele pentru a beneficia de concediu de maternitate sunt următoarele:

să aibă domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul ţării noastre;

să aibă un certificat medical eliberat de medicul curant (orice medic care a încheiat un contract cu casele de asigurări de sănătate sau care are autorizaţie de liberă practică și a încheiat o convenţie cu acestea);

să fi cotizat cel puţin o lună în ultimul an pentru contribuția de concedii și indemnizații.

Chiar dacă nu mai îndeplinesc condițiile, femeile care nasc în termen de nouă luni de la pierderea calității de asigurat au dreptul la acest concediu de maternitate.

Totuși, pentru a primi concediul și indemnizația, mama trebuie să dovedească prin acte oficiale eliberate de angajatori că pierderea calităţii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile ei.

Durata concediului de maternitate la care au dreptul asiguratele este de 126 de zile calendaristice. Aceasta este și perioada în care primesc indemnizația de maternitate.

Cele 126 de zile de concediu de maternitate se împart în mod egal astfel: 63 pentru sarcină, acordate înainte de naștere, și 63 pentru lăuzie, acordate după naștere.

Totuși, există posibilitatea compensării între ele, dacă mama își dorește acest lucru, iar medicul îi permite. Împărțirea zilelor de concediu înainte și după naștere trebuie să se facă în așa fel încât durata minimă a concediului de lăuzie să fie obligatoriu de 42 de zile calendaristice.

Banii primiți depind de stagiul de cotizare

Așa cum am spus mai sus, pe toată perioada concediului de maternitate, mamele au dreptul la o indemnizație specială. Valoarea brută a indemnizației reprezintă 85% din media veniturilor din ultimele şase luni.

În acest sens, OUG nr. 158/2005 prevede că „baza de calcul a indemnizaţiilor (…) se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, pe baza cărora se calculează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii”.

Notă: Baza de calcul se consideră raportat la ultimele șase luni anterioare datei pierderii calității de asigurat pentru femeile care au născut în maximum nouă luni de la pierderea acestei calități.

Articolul continuă după reclame

Stagiul de cotizare reprezintă perioada pentru care s-a achitat contribuația la concedii și indemnizații. De asemenea, se consideră stagiu de cotizare și perioadele în care asigurata:

a beneficiat de concediile medicale prevăzute de OUG nr. 158/2005, iar venitul ce se ia în considerare este indemnizația de asigurare socială pe care a primit-o;

a beneficiat de pensie de invaliditate, iar venitul ce se ia în considerare este salariul de baza minim brut pe țară;

a urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, cu condiţia absolvirii acestora, iar venitul ce se ia în considerare este salariul de bază minim brut pe țară;

a beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului, iar venitul ce se ia în considerare este indemnizaţia lunară primită.

Stagiul minim de cotizare este de o lună realizată în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul.

Indemnizaţia de maternitate se plăteşte doar pentru zilele lucrătoare din duratele de acordare a concediilor.

În acelaşi timp, la stabilirea numărului de zile plătite se au în vedere atât prevederile legislative referitoare la zilele de sărbătoare nelucrătoare, cât şi cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevăzute prin contractele colective de muncă.

Salariatele aflate în concediu de maternitate nu pot fi concediate, de regulă

Codul muncii, printre alte interdicții de concediere, nu permite nici ca salariatele însărcinate sau care au născut recent să fie date afară.

Astfel, angajatorilor le este interzis să concedieze femeile aflate în concediul de maternitate. Mai mult, la fel sunt protejate și salariatele însărcinate, dacă angajatorii au aflat despre sarcină înainte de emiterea deciziei de concediere.

Totuşi, în anumite situații, interdicția nu se aplică. Angajatorii pot da afară mamele în concediu de maternitate sau viitoarele mame dacă se află în reorganizare judiciară, faliment sau dizolvare.

Protecţie specială la muncă

Salariatele gravide și mamele lăuze sau care alăptează au parte de o protecție specială la muncă, conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă.

Angajatorii trebuie să prevină expunerea acestor femei la riscuri ce le pot afecta sănătatea şi securitatea și trebuie să nu le impună munci dăunătoare sănătăţii, stării lor de graviditate sau copilului nou-născut.

De asemenea, aceștia trebuie să informeze salariatele cu privire la riscurile de la locul de muncă, drepturile pe care le au şi măsurile ce trebuie luate.

În cazul în care apar situații care pot pune în pericol sănătatea şi securitatea gravidelor şi a mamelor, angajatorii trebuie să modifice temporar condițiile și/sau programul de muncă.

Altfel, ele pot fi repartizate pe alte posturi. Dacă nu e posibilă nicio variantă, femeile respective pot intra în concediul de risc maternal.

Sursa: www.avocatnet.ro

Publicitate

Dacă vă plac materialele publicate va invităm să ne urmăriți și pe pagina noastră de Facebook